Spinnetwork
Thomas Wester
+46 705 83 88 00
thomas.wester@spinnetwork.se
Specialiteter: Strategisk planering, Tjänstehantering, IT- och målstyrning, Projektstyrning, Sourcing
Philip Söderberg
+46 702 39 69 69
philip.soderberg@spinnetwork.se
Specialiteter: Ledningsstöd vid genomförande av organisationsförändringar och större projekt, Projektledning, Management for hire
Michael Karpers
+46 708 86 40 98
michael.karpers@spinnetwork.se
Specialiteter: Affärsutveckling via digitala medier och kanaler, Apputveckling, Kravinsamling/upphandlingar, Projektledning, Kvalitetssäkring
Magnus Berg
+46 705 26 30 30
magnus.berg@spinnetwork.se
Specialiteter: Analys, Strategi, Beslutsunderlag, Interimschef, Affärsutveckling, IT-telekom, Järnväg, Contact Centers, Informationssäkerhet & Online Gambling
Rickard Enander
+46 725 34 01 02
rickard.enander@spinnetwork.se
Specialiteter: Arkitektur, mjukvaruutveckling, kris-projektledning teststrategier, ledningsstöd.
Richard Iohnson
+46 70 3274513
richard.iohnson@spinnetwork.se
Specialiteter: Säljledning samt intranät och internkommunikation
Magnus Dahlbäck
+46 739 01 61 61
magnus.dahlback@spinnetwork.se
Specialiteter: Projektledning, Enterprise Architecture, Effektivisering av IT-verksamheter, Kravanalys
Anders Mellring
+46 70 324 25 25
anders.mellring@spinnetwork.se
Specialiteter: Strategisk IT-rådgivning, Interim Manager, Mentor/Coach till ledningsgrupper, Organisationsutveckling, Ledning av förändringsarbete
Olle Carlenarson
+46 721 60 95 05
olle.carlenarson@spinnetwork.se
Specialiteter: Strategisk IT-rådgivning och ROI utifrån verksamhets- och processanalyser, moderna systemstöd, IT-outsourcing, upphandling och avtalsförhandling
Magnus Tjerneld
+46 704 333 601
magnus.tjerneld@spinnetwork.se
Specialiteter: Strategisk IT-rådgivning, Outsourcing-strategi, Molnbaserad lösningsarkitektur, Teknisk omvärldsbevakning, Nuläge- och kravanalys
Maths Lundgren
+46 703 78 12 92
maths.lundgren@spinnetwork.se
Specialiteter: Strategi- och ledarutveckling, Förändringsledarskap/organisationsutveckling, Föreläsningar/coaching, Ledning av workshops
Svante Ljungberg
+46 70 262 25 38
svante.ljungberg@spinnetwork.se
Specialiteter: Förändringsledare, Projektledare, Utredare. Affärsarkitekt, Talent Manager
 
 

Välkommen till SpinNetwork!

SpinNetwork är ett kompetensnätverk som erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom områdena verksamhetsutveckling, projektledning och ledningsstöd. Vi har både bred och djup kunskap och erfarenhet från ett stort antal branscher på marknaden, bl.a. IT-telekom, bank-finans-försäkring, transport-logistik, energi och offentlig sektor.

Genomförandekraft och affärsmannaskap är gemensamma nämnare för oss. Vår erfarenhet är att det är oerhört viktigt med ett starkt fokus på genomförandet av möjliga eller beslutade åtgärder i alla uppdrag. Genomförandet måste genomsyras av en förståelse för, och ett intresse av, de överliggande målsättningarna och strategierna samt naturligtvis vår uppdragsgivares ekonomiska verklighet. De flesta av oss har haft nyckelroller i mindre företag där balansräkningen på ett mycket påtagligt sätt styr vägval och prioriteringar. I de flesta fall är också genomförandetiden en avgörande faktor.

Vi kan tillföra durkdriven genomförandekraft. Vi arbetar professionellt, effektivt och prestigelöst och väljer den väg som snabbast och billigast leder till dina grundläggande målsättningar. Det är viktigt för oss att resultatet av vårt arbete rullas in beständigt i din organisation. Vi jobbar systematiskt med att skapa en livskraftig rollbesättning, ansvarsfördelning och processflöde i förvaltningsorganisationen, inte minst genom planerad kunskapsöverföring.

Våra medarbetare har alla långa och gedigna karriärer med flera konkreta framgångar i ryggen och talar beslutfattarens språk.

 

 

Förtroendefullt samarbete – Frukostseminarium – 7 september

Ingen når idag framgång på egen hand. För att lyckas måste man forma allianser och Read more

Dags för SpinNetwork After Work igen onsdag 22/2

Du som fått en inbjudan är välkommen att titta in hos oss på After Work Read more

Varför bör alla företag nyttja ”molnet”?

Potentialen med molntjänster är enorm då det är en överlägset effektiv leveransform. Anledningen är att Read more

Spin med och vinner utmärkelsen Världens bästa energi-app

Svenska Vattenfalls Smarta hem-app, EnergyWatch, har av en jury under World Government Summit utsetts till Read more

Molnrevolution och multisourcing-trend leder indirekt till missnöjda outsourcingkunder

Medelstora svenska företag har vid internationell jämförelse varit tidiga med att outsourca IT. Inte desto Read more
 
Spinn-konsult hjälpte internationell verkstadskoncern att spara pengar och öka produktiviteten
En av SpinNetworks konsulter har hjälpt en internationell verkstadskoncern med att ta fram målbild och roadmap med syfte att konsolidera och standardisera applikationslandskapet för en av kundens globala serviceorganisationer. Målbilden fick stor acceptans hos både ledningsgrupp och medarbetare, vilket gjorde att kunden omgående kunde påbörja sin transformation från ett stort antal applikationer till ett renodlat och förenklat applikationslandskap. Ökad produktivitet, lägre kostnader och bättre förmåga att anpassa sig till nya affärsmodeller var de huvudsakliga drivkrafterna i arbetet.
Strategi/Roadmap för ett snabbväxande entreprenörsföretag inom telefoni
Kunden var ett entreprenörsföretag som börjar konkurrera på en etablerad konkurrentutsatt marknad – telefoni - men på ett nytt och innovativt sätt och på den globala marknaden. Företaget är snabbväxande och har dagligen avgörande prioriteringar i de vägval som krävs för att göra ”rätt” beslut. Uppdraget var att leda strategiarbetet och skapa en roadmap som sedan användas för att underlätta vid alla vägval som sker på företaget. Skapandet av stategin och roadmapen genomfördes med en workshop-metodik där ledningen, finansiärerna och arkitekter deltog aktivt. Roadmapen har uppdaterats flera gånger för att anpassas till de nya krav som ett snabbväxande bolag får på vägen.
Design och implementering av strategiprogram för ett globalt börsnoterat företag
I ett omfattande uppdrag har vi tillsammans med ett amerikanskt konsultföretag designat och genomfört ett program med koncernledningen för ett globalt börsnoterat företag. Programmet var ett av de viktigaste instrumenten för koncernledningen att införa en ny strategi och samtidigt integrera ett förvärvat amerikansk bolag i koncernen.          
En ny bankaktör tar position på marknaden i konkurrens med de större och etablerade bankaktörerna och behöver ha en professionell IT-support
IT-tjänster är centralt och IT-supporten behöver förstärkas. Vår uppgift var att driva förändringsprocessen från nuläge och problembeskrivning till att föreslå ett förändringsprojekt och också projektleda och styra detta. Projektet fokuserade på att etablera processer, verktyg och organisation och att IT-supporten började arbeta på ett mera strukturerat sätt än tidigare. Förändringsprocessen var lyckad och ett antal nya processer infördes, enligt den standardiserade ITIL-modellen, samt ett nytt stödverktyg för supportärenden utvecklades.