Spinnetwork

Archive for december, 2016

Potentialen med molntjänster är enorm då det är en överlägset effektiv leveransform. Anledningen är att kostnader för underliggande IT-infrastruktur, IT-drift, vidareutveckling av systemet, felrättning, support och uppgraderingar kan fördelas över respektive leverantörs samtliga kunder.

Kortfattat kan sägas att molntjänster nästan alltid är att föredra om det handlar om en standardprocess eller ett standardiserat behov. I de flesta molnbaserade system begränsas däremot möjligheten att skräddarsy funktionalitet för att anpassas till verksamhetens egna processer. Detta är i grunden bra, och är ett av skälen till att kostnad för drift, support och uppgraderingar är avsevärt lägre än för traditionellt installerade system.

 Är det då självklart att alla verksamheter ska nyttja moln- och hybridtjänster?

Svaret är Ja, då alla verksamheter har standardprocesser och behov som liknar många andras.

En lågt hängande frukt och lämpligt insteg för de allra flesta verksamheter som ännu inte påbörjat sin molnresa är verktyg som Microsofts Office365
och Googles G Suite (tidigare Google Apps).

För andra systemkategorier är det inte alltid lika enkla beslut. Utmaningen för kunderna till IT-branschen är att nästan alla systemleverantörer påstår att deras system är molnbaserade, vilket många gånger inte alls stämmer, särskilt bland mer komplexa systemkategorier såsom affärssystem.

Läs mer