Spinnetwork

Anders Mellring

img027_small

Interim Manager och mentor/coach med över 25 års erfarenhet från ett antal ledande roller i såväl större industriföretag, multinationella tjänsteföretag som mindre entreprenörsdrivna organisationer.Han har även erfarenhet från styrelsearbete samt mentor till personer i företagsledande ställning.

De senaste dryga 10 åren har Anders fokuserat på att i konsultrollen utveckla organisationer och ledningsgrupper, samt driva större förändringsarbeten. Uppdragen har varit spridda över ett stort antal branscher (exempelvis tung tillverkning, mjukvaru-utveckling, media, bank & Finans samt  Hospitality), och varit allt från rådgivande till att operativt leda viktigare förändringsinitiativ. Anders har lång erfarenhet av att utveckla ledningsgrupper på olika nivåer, samt driva tyngre förändringsprojekt inom organisations- och verksamhetsutveckling.

Anders förmåga att på ett engagerat och kraftfullt sätt ta sig an olika förändringsuppdrag har resulterat i bestående förändringar hos kundorganisationerna. Hans breda erfarenhet från olika branscher samt förmåga att på ett kreativt och stimulerande sätt utmana, gör honom också till en uppskattad facilitator/ bollplank hos ett flertal ledningsgrupper.

Anders har en Master of Science kompletterad med kurser i juridik och beteendevetenskap, samt ett antal olika ledarskapsutbildningar. Han är också diplomerad ICF-coach samt diplomerad facilitator i Wallbreakers (förändringshantering).