Spinnetwork

Håkan Dyrhage

Håkan bild3

Jag har en bred bakgrund inom IT där jag haft olika tjänster som konsult, coach/utbildare, utbildningsansvarig och IT-chef. Jag har erfarenhet från både privat och offentlig sektor. Som kunder och uppdragsgivare har jag haft företag och organisationer inom bl.a. IT, bank, TV/radio, kommuner och fastighetsbolag.

Jag jobbar främst med utredningar, förstudier, kravanalys, processkartläggningar, upphandlingar och införande av ny teknik i organisationer med allt vad det innebär. Jag är gärna bryggan mellan teknik och verksamhet – att få hjälpa företag och organisationer som vill förändra sina processer och arbetssätt med hjälp av ny teknik. Jag har varit med hela vägen som ansvarig för den initiala förstudier, kravanalys, upphandling och slutligen som ansvarig för att införa den nya tekniken i organisationen.

Jag gillar uppdrag där jag får sätta mig in i nya problem, nya tekniker och metoder.