Spinnetwork

Bli en av oss?

Är även du intresserad av att ingå i SpinNetwork?
Hör i sådana fall av dig!

Våra värderingar ser du nedan:

Professionell konsult
• Vi vet vad som krävs av en konsult för att vara professionell. Allt är inte givet utan det ingår i uppdraget att förstå situationen och ta egna initiativ och formulera problemställningen.

• En SPINnare har hög integritet och är självgående.

Affärsmannaskap
• Vi har erfarenhet från att starta bolag, varit ledare och ansvarat för försäljning. Det innebär att vi förstår vikten av att arbeta kostnadseffektivt och värdera kostnader mot det arbete och investeringar som krävs för att fullfölja ett uppdrag.

Katalysator
• Att som extern person komma in i en gruppering (ex. ledning, funktion, projekt) med nya kunskaper och arbetssätt från andra kunder, skapar energi och nya infallsvinklar som utvecklar gruppen och driver gruppen framåt i sitt arbete.

• Genom egna initiativ får SPINnaren saker att hända. Inte bara för sig själv, utan också för hela gruppen.

Prestigelöshet
• Vi ser det som självklart att genomfört arbete och upparbetad kunskap i uppdraget ska överföras till kunden på ett kontrollerat och planerat sätt.

• En SPINnare har inget beläggningskrav internt, vilket gör att huvuduppgiften är att stötta kunden och uppdragsgivaren i sitt arbete och göra dem nöjda. Inte ta över och utföra beställarens arbete och försöka vara kvar i rollen så länge som möjligt.

Nätverk
• Var och en i SPINnätverket har ett stort nätverk av experter och professionella konsulter som kan agera underkonsulter i uppdrag när det krävs större leveranskapacitet eller specifik expertiskunskap.

Lång erfarenhet
• Vi har lång erfarenhet inom en rad IT-områden och har upparbetat en hög och bred kompetens. Vi kan analysera förändringsbehov utifrån en helhetssyn och förstår vad olika typer av förändringar i praktiken får för effekter på företaget och dess omgivning.

Kompletterande förmågor

• Varje SPINnare har var och en sin egen specialistkompetens
• SPINnetwork strävar efter att få till en bra mix av dessa specialistkompetenser.