Spinnetwork

Magnus Berg

Magnus Berg

Jag har tillbringat huvuddelen av mitt yrkesliv inom IT-sektorn i många olika roller. Som konsult har jag genomfört strategiutredningar, kravspecifikationer, upphandlingar, varit projektledare och rådgivare. Som VD i mindre bolag har jag hanterat kundmöten, leverantörsförhandlingar, anställningar, uppsägningar, styrelserapporter, finansiering, skiljedomar mm.

Jag startade tidigt ett eget företag inom telekom som jag så småningom sålde till WM-data, idag en del av Logica. Jag har sedan kommit att delta i flera företagsaffärer på olika sätt, t.ex. styrelsearbete på investmentbolags uppdrag, due-diligence-processer och lead-advisor.

Som kunder och uppdragsgivare har jag framför allt haft företag inom IT/telekom, bank/finans, industri och transportsektorn.

Som anställd VD har jag fått erfarenhet av att arbeta med en professionell styrelse tillsatt av riskkapitalbolag och genomfört ett turn-around case.

Under min resa har jag kommit att utveckla särskilt djup kunskap och erfarenhet på teknikområdena contact centers, Computer Telephony Integration (CTI), Customer Relationship Management (CRM), nummerupplysning och söktjänster, bredbandsnät, järnvägsdepåer och tågunderhåll.