Spinnetwork

Magnus Dahlbäck

Magnus Dahlbäck

Jag har 10 års bred erfarenhet som konsult inom IT där jag hjälpt mina kunder med rådgivning i strategiska IT-frågor samt genomfört renodlade IT-utvecklingsprojekt.
Under senare år har jag huvudsakligen arbetat som projektledare av komplexa IT- projekt, ofta kopplat till verksamhetsövergripande arkitekturfrågor (Enterprise Architecture) eller Data Warehouseområdet.

I mina leveranser prioriterar jag alltid en sak framför allt annat – verklig nytta för kunden.
Jag för gärna strategiska diskussioner med ledningsgrupper men räds samtidigt inte tekniska frågeställningar. Jag ställer alltid höga krav på kvalitet i alla perspektiv och har en förmåga att kommunicera komplexa IT-frågor på ett enkelt sätt.
I mina projekt tror jag på att leda genom att etablera en värdegrund och undvika detaljstyrning.

Jag innehar en civilingenjörsexamen i datateknik och har därefter arbetat tillsammans med många stora kunder som ofta är världsledande inom sin respektive bransch.