Spinnetwork

Magnus Tjerneld

magnus_j

Magnus Tjerneld har i två decennier arbetat som lösningsarkitekt med att utveckla företags IT-plattformar och systemmiljöer. Han har under lång tid varit rådgivare till IT-chefer, CIO:er och företagsledningar med ett teknikfokus samt arbetat i outsourcing-branschen som affärsutvecklingschef. Magnus har förmågan att kontinuerligt ligga ett par år före teknikkurvan och är flitigt anlitad som omvärldsbevakare och innovationsmotor.

Missionpoints paketerade koncept::
Magnus Tjerneld och Olle Carlenarson driver ett koncept i MissionPoint; att med effektivare IT optimera processer, minimera administration, reducera IT-kostnader och främja försäljning. Som kundens ”proaktivitetsmotor” och omvärldsbevakare förverkligas modernare och effektivare sätt att designa, producera och konsumera IT. Med den breda kompetensbasen hos SpinNetwork finns de bästa förutsättningarna att kunna hjälpa kunder av alla storlekar inom i stort sett alla branscher.