Spinnetwork

Maths Lundgren

ARCTISTIC / Photo: Nicklas Gustafsson

Jag har under många år jobbat med strategiutveckling och ledarutveckling i många olika sammanhang. Som strategikonsult har uppdragen sträckt sig från analysarbete och rådgivning till processledning och stöd vid implementering. Jag har dels arbetat i eget företag och dels som anställd seniorkonsult på Consultus. De senaste 10 åren har jag varit anställd på IFL vid Handelshögskolan i Stockholm som programledare.

I arbetet med ledarutveckling har jag arbetat med att utveckla chefer – både på individuell nivå och i syfte att förändra hela organisationer.  Uppdragsgivararna har främst varit stora företag som Scania, Sandvik, Atlas Copco, Ericsson och SSAB. I några fall har uppdragen vuxit till att omfatta ett stort antal program för chefer i koncernledning till mellanchefsnivå. Jag har också stöttat ett antal ledningsgrupper i att utvecklas som grupp och att utveckla organisationen. Under senare tid har jag designat och genomfört utbildningar inom projektledning och förändringsledning.

Under 90-talet arbetade jag som forskare och konsult med inriktning på miljömanagement och organisationsförändring. Jag disputerade -99 på en avhandling om miljömanagement inom den finansiella sektorn. Jag undervisar regelmässigt inom områdena strategi, affärsmodeller och management.