Spinnetwork

Michael Karpers

Michael Karpers

Min specialitet är att snabbt sätta sig mig in i olika organisationers affärs- och verksamhetskritiska processer samt att se möjligheter till effektiva förändringar, oftast med hjälp av IT.

Med min långa och breda erfarenhet från både verksamhets-, affärs- och teknikutveckling har jag lätt att kommunicera och göra mig förstådd på alla nivåer. Detta har lett till att mina uppdrag ofta handlar om olika typer av beställarstöd såsom kravinsamling, upphandlingar, tekniska och funktionella utvärderingar, förstudier, samt projektledning och kvalitetssäkring av leveransen.

De senaste åren har främst inneburit uppdrag runt Vattenfalls digitala kommunikation. Allt från strategiska projekt för att sänka kostnader och öka effektiviteten runt interna och externa webbar för samtliga länder i Vattenfallssfären till att kravställa och utveckla ett antal mobilappstyrda konsumentprodukter med inriktning på energieffektivisering.
Andra exempel på uppdragsgivare under senare år har varit företag inom svensk kollektivtrafik där jag arbetat med såväl arkitekturfrågor som upphandlingar och kvalitetssäkring av de levererade systemen.
Förutom detta har jag även mer än tio års erfarenhet som konsult inom Bank och försäkring.

Trots ett långt IT-liv har jag även genom åren hunnit med att jobba en hel del inom affärs-, marknads och kommunikationssidan. Jag har varit VD för både ett teknikutvecklingsföretag samt ett produktutvecklingsföretag och har även arbetat med konceptutveckling inom reklam och PR.