Spinnetwork

Peter Ehn

Peter Ehn_CV

Peter är en efterfrågad seniorkonsult och projektledare med djup specialistkompetens inom verksamhets- och processutveckling.

 

I rollen som seniorkonsult hjälper jag företag och organisationer att kartlägga, förstå, ompröva och utveckla sin verksamhet med fokus på verksamhetsprocesser och IT-frågor. Jag strävar alltid efter att öka mina kunders effektivitet och att hjälpa dem att uppnå sina mål. Utöver projektledning, så kan arbetet omfatta verksamhetsutveckling samt processkartläggningar och därtill hörande kravanalys. Workshopledning och facilitering i grupper är ett effektivt arbetssätt som jag använder i många sammanhang.

 

Samverkan med kundernas verksamhetsexperter är A & O. Det är ju de som kan beskriva sin verksamhet och sina önskemål om förändring framåt. Det handlar om att ”ha större öron än mun” och att kunna ta tillvara deras verksamhetskunskap och beskriva det i en strukturerad form. På detta sätt kan vi få en förståelse för dagens situation och vilka förändringar som måste göras föra att möta morgondagens behov.