Spinnetwork

Philip Söderberg

Philip Söderberg

Under större delen av mitt arbetsliv har jag arbetat som ”brygga” i gränssnittet mellan affär och IT.
Jag är bra på att stödja VD/affärsledare i att investera i rätt IT lösningar samt säkra att IT investeringar ger nytta åt företag och organisationer. Ofta går jag in som ledningsstöd för att driva på förändringar i en organisation eller vid genomförande av större projekt. Under perioder kan jag även temporärt gå in i ledarroller.

Jag har lång ledarerfarenhet från VD och linjechefsroll samt större projektledningsuppdrag, bl.a var jag med och grundade ett IT baserat konsult- och produktbolag där jag satt som VD i sju år. Under fem år har jag även arbetat som forskare på området logistik och IT i transporter.