Spinnetwork

Richard Iohnson

RI

Richard Iohnson har arbetat i IT-branschen sedan 1979 och med webblösningar sedan 2001. Under åren har jag haft roller som VD, managementkonsult, affärsområdes- och försäljningschef. I dagsläget hjälper jag primärt företag med upphandling och införande av intranät samt strategier runt talangkommunikation samt intern och extern digital företagskommunikation.

Konsultuppdragen innefattade bl.a. inspirationsföreläsningar, förstudier för utveckling av intranät och verksamhetssystem, workshopledning, processkartläggning samt behovs- och effektanalyser. Fungerar även som interrimschef och styrelseledarmot.