Spinnetwork

Rickard Enander

r_e

Under de senaste 20 åren av mitt arbetsliv har jag arbetat inom olika IT-områden. Min grund ligger i olika typer av arkitekturella roller exempelvis, system-, teknisk- enterprise- och mjukvara. Ibland går jag också in som projektledare i olika projekt, typiskt då dessa av olika tekniska anledningar kört fast.

Jag har också erfarenhet av införande av olika ramverk och arbetsmetoder. Exempel är processer inom ITIL för serviceorganisationer samt SCRUM som systemutvecklingsmetodik.
Har också arbetat som forskare, både inom universitetsvärlden och på Totalförsvarets Forskningsanstalt (FOI)
Utmärkande egenskaper är att snabbt kunna sätta mig in i olika problemsituationer, analysera dem och identifiera vägar framåt samt att kunna diskutera med både IT och verksamhet och kunna medla mellan dessa.