Spinnetwork

Svante Ljungberg

svante-ljungberg-liten-jpg

Svante har arbetat som managementkonsult sedan 1999 och haft anställning på i tur och ordning Mijada, IconMedialab, Medoq och IT-Arkitekterna / Frontwalker innan han 2014 startade konsultföretaget Svæva AB.

Svante brinner för att få organisationer att fungera bättre, att människorna skall må bra, ha kul och göra ett effektivt och högkvalitativt arbete som gagnar organisationen.

Svante åstadkommer detta genom att lyssna på de som verkligen har erfarenhet av hur verksamheten fungerar. Han kombinera den fångade informationen med sina egna erfarenheter för att ta fram förslag på visioner och mål som han bollar med medarbetare och ledning för att få fram gemensamma mål som organisationen kan enas om. Parallellt med detta förankras målen. Därefter identifieras aktiviteter som skall ta organisationen till det gemensamma målet. Aktiviteterna genomförs i lagom stora etapper. Allt för att organisationen skall orka med.

På detta sätt får Svante förändringsinitiativ att hända samt människor och organisationer att utvecklas och fungera tillsammans. Det har han gjort först i olika linjefunktioner på till exempel ACO Hud, SBL Vaccin samt Frontwalker och senare som konsult hos bland annat AstraZeneca, Sveriges Radio Förvaltning, Svenska Institutet och Stockholms Läns Landsting.

Svante har ofta rollen som förändringsledare, projektledare eller utredare. Svante är certifierad Affärsarkitekt, Förändringsledare och Talent Manager. Han är dessutom Licensierad Management 3.0 Agil Coach och Certifierad handledare i Förtroendefullt Samarbete/Radical Collaboration.