Spinnetwork

Utfört Uppdrag: Verkstadsindustrin

Design och implementering av strategiprogram för ett globalt börsnoterat företag

I ett omfattande uppdrag har vi tillsammans med ett amerikanskt konsultföretag designat och genomfört ett program med koncernledningen för ett globalt börsnoterat företag.
Programmet var ett av de viktigaste instrumenten för koncernledningen att införa en ny strategi och samtidigt integrera ett förvärvat amerikansk bolag i koncernen.