Spinnetwork

Utfört uppdrag: Banksektorn

En ny bankaktör tar position på marknaden i konkurrens med de större och etablerade bankaktörerna och behöver ha en professionell IT-support

IT-tjänster är centralt och IT-supporten behöver förstärkas.
Vår uppgift var att driva förändringsprocessen från nuläge och problembeskrivning till att föreslå ett förändringsprojekt och också projektleda och styra detta.
Projektet fokuserade på att etablera processer, verktyg och organisation och att IT-supporten började arbeta på ett mera strukturerat sätt än tidigare.
Förändringsprocessen var lyckad och ett antal nya processer infördes, enligt den standardiserade ITIL-modellen, samt ett nytt stödverktyg för supportärenden utvecklades.