Spinnetwork

Utfört uppdrag: Internationell verkstadskoncern

Spinn-konsult hjälpte internationell verkstadskoncern att spara pengar och öka produktiviteten

En av SpinNetworks konsulter har hjälpt en internationell verkstadskoncern med att ta fram målbild och roadmap med syfte att konsolidera och standardisera applikationslandskapet för en av kundens globala serviceorganisationer. Målbilden fick stor acceptans hos både ledningsgrupp och medarbetare, vilket gjorde att kunden omgående kunde påbörja sin transformation från ett stort antal applikationer till ett renodlat och förenklat applikationslandskap. Ökad produktivitet, lägre kostnader och bättre förmåga att anpassa sig till nya affärsmodeller var de huvudsakliga drivkrafterna i arbetet.