Spinnetwork

Utfört uppdrag: Strategi för snabbväxare inom telefoni

Strategi/Roadmap för ett snabbväxande entreprenörsföretag inom telefoni

Kunden var ett entreprenörsföretag som börjar konkurrera på en etablerad konkurrentutsatt marknad – telefoni – men på ett nytt och innovativt sätt och på den globala marknaden. Företaget är snabbväxande och har dagligen avgörande prioriteringar i de vägval som krävs för att göra ”rätt” beslut. Uppdraget var att leda strategiarbetet och skapa en roadmap som sedan användas för att underlätta vid alla vägval som sker på företaget. Skapandet av stategin och roadmapen genomfördes med en workshop-metodik där ledningen, finansiärerna och arkitekter deltog aktivt. Roadmapen har uppdaterats flera gånger för att anpassas till de nya krav som ett snabbväxande bolag får på vägen.