Spinnetwork

Thomas Wester

Thomas Wester

Jag arbetar främst som IT-Strateg och har under de senaste 25 åren agerat i många olika typer av IT-relaterade roller; Forskare (Ph.D.), Säljare (produkter och tjänster), Entreprenör, Företagsledare, Affärscoach, Finansiär, Nätverkare, Teknik- och Managementkonsult.

Som managementkonsult har jag en stor bredd i mitt kunskapsregister och erbjuder ledningsstöd med fokus på att driva och genomföra förändringar. Fokusområden är strategisk planering, innovation, projektstyrning, sourcing, tjänstehantering och IT-governance.

Jag har förmågan att effektivt analysera, strukturera och lösa komplexa problemställningar och har erfarenhet av att leda folk och driva stora, komplexa projekt. I och med min djupa tekniska bakgrund så fungerar jag bra som ”medlare” mellan IT-arkitekter och verksamheten.

Dessutom har jag under åren utvecklat en verktygslåda bestående av väl beskrivna metoder och processer som enkelt kan anpassas till kundernas miljö.