Spinnetwork

Förtroendefullt samarbete – Frukostseminarium – 7 september

Ingen når idag framgång på egen hand. För att lyckas måste man forma allianser och samarbeta. Det gäller i de små samman­hangen mellan enskilda personer, och det gäller i de stora sammanhangen inom projektgrupper, samt mellan avdelningar, företag och organisationer.

Människors förmåga att samarbeta och bygga långsiktiga relationer har betydelse för varje organisations framgång. I organisationer med en komplex verksamhet och/eller där människor i hög grad är beroende av varandra, krävs en extra hög grad av samarbetsförmåga hos medarbetarna för att organisationen ska kunna fungera väl.

Radical Collaboration (på svenska ”Förtroendefullt samarbete”) är ett träningsprogram som tagits fram för att öka organisationers samarbetsförmåga. NASA, Toyota, Boeing, SEB, Martin & Servera, Scan, Försäkringskassan är några av de organisationer som tränar sina medarbetare i Förtroendefullt Samarbete med stor framgång.

Svante Ljungberg, Maria Krook Wetterdal och Petra Thomassen håller ett frukostseminarium om Förtroendefullt Samarbete den 7:e september och berättar om det nödvändiga i att träna upp sin förmåga att skapa tillit, ett gott samarbetsklimat och långsiktiga relationer. Petra, Maria och Svante kommer bland annat att prata om gröna och röda zoner, ”tumbrottning” samt forskning som visar att organisationer med en samarbetsorienterad kultur är överlägset mer framgångsrika än andra organisationer

Anmälan och mer information hittar ni på länken

https://www.linkedin.com/pulse/radical-collaboration-hur-du-n%C3%A5r-l%C3%A5ngsiktig-framg%C3%A5ng-i-ljungberg