Spinnetwork

Förtroendefullt samarbete ger bättre resultat

Svante är omnämnd i Sveriges ledarskapssajt: Motivation.se för sitt arbete med Förtroendefullt Samarbete.

Läs i

https://www.motivation.se/innehall/fortroendefullt-samarbete-ger-battre-resultat/