Spinnetwork

Kunskap är vår nya valuta: Whitepaper om intranät

Kunskap är vår nya valuta. Vi arbetar i ett kunskapssamhälle där effektivitet, konkurrenskraft och lönsamhet kräver att företag och organisationer effektivt kan dela med sig av kunskap och samarbeta med varandra. För att delta i samhällets snabba digitala transformation och skapa morgondagens smarta och uppgiftsbaserade intranät måste vi omfamna nya idéer och teknologier. I bifogat whitepaper (på engelska) beskriver SpinNetworks medarbetare Richard Johnson vägen till dagens och morgondagens digitala samarbetsplatser.