Spinnetwork

Molnrevolution och multisourcing-trend leder indirekt till missnöjda outsourcingkunder

Medelstora svenska företag har vid internationell jämförelse varit tidiga med att outsourca IT. Inte desto mindre är kundnöjdheten låg hos svenska IT-driftleverantörer. I Radars senaste leverantörskvalitetsmätning hamnar som exempel det genomsnittliga betyget för branschen på 3,4 av 5. Gapet mellan snittet för de högst och lägst betygsatta företagen är dessutom rekordstort (2,2 resp. 4,4 av 5); differensen mellan lyckade och misslyckade outsourcing-relationer är alltså väldigt stor.

De senaste årens ”Best-of-breed”-trender och revolution inom molnlösningar leder alltmer till multisourcing och hybridmiljöer. Att bristande proaktivitet därför är en av de viktigaste orsakerna till missnöjet med helhetsleverantörer är helt naturlig – Outsourcing-leverantörernas egna affärsintressen innebär att många självklara effektiviseringsförslag, som dagens mogna molnbaserade lösningar, inte drivs på som de rimligtvis bör.

Affärsnära strategisk IT-rådgivning, proaktivitet och övergripande arkitektur bör därför normalt inte vara en delmängd i en driftleverans. Med neutral strategisk rådgivning utan affärsintresse i den operativa leveransen skulle inte Sveriges medelstora företag behöva byta outsourcing-leverantörer lika ofta.

Läs mer!

( En sammanfattning av bloggen (http://www.missionpoint.se/varfor-ar-sa-manga-medelstora-foretag-missnojda-med-sin-it-outsourcing/)  )