Spinnetwork

Vi hälsar Maria in i SpinNetwork!

MAria Waldenström bild

Maria har lång erfarenhet som  projektledare och utvecklingschef och leder ofta komplexa och tidskritiska projekt. Hon arbetar nära affär och verksamhet och hennes kombination av teknisk förståelse och ett pedagogiskt arbetssätt gör att hon passar perfekt i tvärfunktionella uppdrag mellan teknik och verksamhet.